GİZLİLİK POLİTİKASI


Sayın Site Ziyaretçisi, Web sitesi’ni ziyaret etmeniz ve Web sitesi vasıtasıyla Magdeburger Sigorta A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu Web sitesi’ni ziyaret etmekle ve bu Web sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.


1.Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Şirketimiz bilişim teknolojilerinin elverdiği ölçüde Web sitesi’nin güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmaktadır. Web sitesi üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyad, firma bilgisi, telefon, adres, e-posta adresi gibi) Websitesi’ne girmeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.


2. Diğer Website’lerine Bağlantılar

Bu Websitesi, başka web sitelerine bağlantılar içerir. Şirketimiz diğer web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri Şirketimizden farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arz etmektedir.


3.Bilgi Kaynakları

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin edilmektedir.
a. Tarafınızca sağlanan bilgiler:

Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha hızlı, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, sigorta şirketi olarak bizim ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı olarak sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Şirketimiz bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.


b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler:

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “çerezler” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir.
Bilgisayarınızın “yardım” menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmamız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğiniz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web sitesinde servisler sebebiyle çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Şirketimiz, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler

Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla Tramer ve Mernis gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.


4. Kişisel Verilerin Kullanımı & Onaylar

Bu Web sitesini ziyaret etmekle ve bu Web sitesi vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu Web sitesi aracılığıyla ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla tarafımızdan işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin , Şirket hissedarları, acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşmasına muvafakat ettiğinizi, Şirketimiz ve acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dileğiniz zaman, tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vs. her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.


Çerez Kullanımı
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla “Çerezler” ve “web işaretleri” (Google Adwords) gibi benzer teknolojiler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Web sitemizde Google Adwords kullanılmaktadır. Google Adwords ilgi alanınıza yönelik reklamlar vermek için kullanır. Bu amaç için kullanılan Çerezler; kullanıcının web sitesi ziyaretini kaybeder, hangi reklamın, hangi kullanıcıya ve hangi sıklıkta gösterileceğine karar verir ve reklamın etki düzeyini ve kullanıcıların tepkilerini analiz eder. Böylece size, başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında (web sitemizi kullanırken toplanan veriler değerlendirilerek) potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilir. Bu Google arama sonuçlarında çıkan reklamlar alanlarında olabileceği gibi diğer bir web sitesinde de olabilir. Ayrıca buradan (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr) bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, kullanılan donanım ve yazılım, genel konum bilgisi, web sitemize ne zaman ve nasıl eriştiğiniz gibi kişisel verilerinizi kaydedebiliriz. Bu kişisel veriler, ilgilenebileceğiniz ürünleri sunmak, müşteri deneyimini geliştirmek, fiyatları belirlemek ve/veya sizleri mevcut kampanyalardan haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızı IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme
Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Sigorta sözleşmesinin kurulması, ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi; sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; sözleşme ilişkisi içinde risk analizi, fiyatlandırma, tazminat ve benzer süreçlerde değerlendirme yapılması; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti; elektronik (internet/mobil vb.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, talep edilen/diğer ürün/hizmetlerin sunabilmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar
Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından şirketlerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ve diğer 3. kişilere; BTK, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), TCMB, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi dahil olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; faaliyetlerimizi yürütmek üzere destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza(acenteler, servisler, broker ve/veya reasürans şirketleri vb.), tedarikçilerimize(bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, aktüerya ve eksperler, asistans hizmeti servis sağlayıcıları vb.) KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi, Yetkili Kamu kurum kuruluşları ile Meslek Birlikleri dahil tüm kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlardan toplanmakta olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Magdeburger Sigorta A.Ş. nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 gereğince, gizlilik ilkelerine riayet edilerek saklanacaktır. Magdeburger Sigorta A.Ş., kişisel veri barındıran sistemlerimizin yetkisiz kişilerce erişilmesine, hukuka aykırı olarak verilerin işlenmesine karşı her türlü teknik ve idari tedbiri almakta ve korumayı sağlamaktadır

Söz konusu kişisel verileriniz kanunda sayılan istisnalar/ kapsam dışı bırakılan haller haricinde sadece; kullanıcıların açık rızasına istinaden, Kullanıcılara hizmetler sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması ve faaliyetin devamının sağlanması amacıyla; grup şirketleri / iştirakler, hukuk müşavirleri, vergi uzmanları, mali müşavir, bu verileri tutmaya yetkili şirketin çalışanları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip
olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek “Başvuru Formu’nu” kullanabilirsiniz. Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;
1. Elden
2. İadeli taahhütlü mektupla
3. Noter aracılığıyla
FSM Mah. Poligon Cad. Buyaka Kule 3, K:6 Tepeüstü/Ümraniye/İstanbul adresine ıslak imzalı kopyası ile veya
4. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak
kvkk@magdeburger.com.tr adresine
5. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile, iletebilirsiniz.
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek
sonuçlandırılacaktır.
Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş
özel vekaletname bulunmalıdır. Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuru formu için tıklayınız