0850 808 26 24

Acil Sağlık Hizmeti

Magdeburger Acil Sağlık Hizmeti ile acil durumlarda işbu poliçede yazılı riziko adresinde bulunan herkese, konut dışında ise poliçe sahibine 365 gün 24 saat, kapsamları aşağıda belirtilen Tıbbi Danışmanlık, Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Kara Ambulansı Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, İlaç ve Sarf Malzemesi hizmetlerinin temin edilmesi sağlanmaktadır.


Tibbi Danışmanlık

Hak Sahibinin Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından, telefon aracılığı ile kendilerine aktarılan bilgiler doğrultusunda, herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı’nın 15.03.2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dairesinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler; acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile sunulmasıdır.

Acil Kara Ambulansı Hizmeti

Devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve ambulans istasyonlarında konuşlandırılmış, uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığı’nın 20.09.2013 tarih ve 28771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği şartlarını taşıyan, hekim/paramedik, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçtır.

Acil Hekim Hizmeti

Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hak sahibine (hastaya) ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaşımını gerçekleştirilmesi hizmetidir.

İlaç ve Sarf Malzemesi

MEDLINE tarafından hak sahibine (hastaya), acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Medikal Bilgi Köprüsü

Hak sahibi (Hasta), tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum), ambulans, hasta yakını ve/veya hekimi arasında kuruluna bilgi iletişimine dayalı sistemdir.


DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

Magdeburger Sigorta, sigortacılık ve finans sektöründe deneyimli ve yetkin kadrosu ile komple sigorta hizmetleri sunuyor.

Tüm Ürünler
Acente Bul
Magdeburger Sigorta