0850 808 26 24

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ SİGORTALAR KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE ARANMAYAN PARALAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİLGİLENDİRİLMESİ

Söz konusu banka hesap bilgilerinin Haziran ayının 15. gününe kadar tarafımıza iletilmemesi halinde; tazminat tutarı 8 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkındaki yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasına istinaden ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 33/b maddesi uyarınca Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilecektir.

 

Sorgulama Sayfasına Gitmek İçin Tıklayınız

Acente Bul
Magdeburger Sigorta