0850 808 26 24
Konut

Konut

 • 0850 808 26 24'ü arayarak hasar ihbarı yapınız.
 • Hasarla ilgili belgelerinizi hazırlayınız.

Dahili Su ile Sel ve Seylan Hasarlarında;

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Onarım teklifleri (varsa),
 • Onarım faturaları (varsa),
 • Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
 • Hak Sahibine ait IBAN

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

 • Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösteren envanter,
 • Giriş-çıkış faturaları,
 • Vergi Levhası,
 • İmza sirküleri.

Yangın ve ek teminat hasarları için gerekli belgeler:

Sivil- Ticari Rizikolar Yangın Hasarlarında;

 • İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
 • Savcılığa intikal etmişse takipsizlik kararı, (Hasarın oluş biçimine göre istenmeyebilir)
 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Onarım teklifleri (varsa),
 • Onarım faturaları (varsa),
 • Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
 • Hak Sahibine ait IBAN NO

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak; Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösteren envanter, Giriş-çıkış faturaları, Vergi Levhası, İmza sirküleri.

Yer kayması hasarları;

 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Onarım teklifleri (varsa),
 • Onarım faturaları (varsa),
 • Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
 • Hak Sahibine ait IBAN NO

 

Fırtına Hasarlarında;

 • Meteoroloji raporu,
 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Onarım teklifleri (varsa),
 • Onarım faturaları (varsa),
 • Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
 • Hak Sahibine ait IBAN NO

NOT: TİCARİ RİZİKOLARDA yukarıdaki belgelere ek olarak;

 • Hasardan bir gün önceki stok kayıtlarını gösteren envanter,
 • Giriş-çıkış faturaları,
 • Vergi Levhası,
 • İmza sirküleri.

Araç çarpması (Kara, hava ve deniz araçları);

 • Polis veya Jandarma tarafından tanzim edilen tutanak, (aslı veya onaylısı)
 • Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
 • Onarım teklifleri (varsa),
 • Onarım faturaları (varsa),
 • Sigortalı bina sahibi ise tapu (Kiracı ise kira sözleşmesi)
 • Hak Sahibine ait IBAN NO

Hasar tespit işlemleri, DASK adına görevlendirilen bağımsız hasar tespit görevlileri tarafından yerine getirilir. Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri de doğrudan DASK tarafından yapılır.

Oto

Oto

 • Anlaşmalı Servis İstasyonuna giderek Hasar İhbarı yapın Uyarı
 • Belgelerinizi teslim edin

 TRAFİK HASARI HALİNDE İSTENEN BELGELER

 • Kaza ile ilgili beyan (kaza tespit tutanağı/beyan/polis/jandarma zaptı) Kaza Tespit Tutanağını İndirmek İçin Tıklayınız
 • Zabıtlı ise alkol raporu,
 • Kaza anı ve hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belgesi (Ruhsat) Sürücü belgesi fotokopisi
 • Karşı aracın trafik tescil fotokopisi (Ruhsat)
 • Hak sahibine ait TCKN/VKN/YKN/PASAPORT NO
 • Hak sahibine ait IBAN NO,

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası hasar halinde istenen belgeler; 

 • Kaza ile ilgili beyan (kaza tespit tutanağı/beyan/polis/jandarma zaptı)
 • Zabıtlı ise alkol raporu,
 • Kaza anı ve hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Trafik tescil belgesi (Ruhsat)
 • Sürücü belgesi fotokopisi
 • Karşı aracın trafik tescil fotokopisi (Ruhsat)
 • Hak sahibine ait TCKN/VKN/YKN/PASAPORT NO
 • Hak sahibine ait IBAN NO,
 • Trafik poliçesinden tazminat alındı ise şirket adı, dosya numarası ve ödeme makbuzu

Çalınma Halinde

 • Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
 • Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
 • Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
 • Maliye ve Trafik Tescil kaydının silindiğine dair yazı
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı (alınamadığı durumlarda ilgili şubeden çalıntı belgesi getirilmelidir)
 • Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı
 • Aracın üzerinde rehin, haciz, vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması
 • Hak sahibine ait IBAN NO, Araç üzerinde OGS veya HGS varsa iptal edildiğine dair ilgili banka veya kurumdan iptaline ilişkin birim kaşeli belge; yoksa olmadığına dair beyan
 • Asıl veya yedek anahtarlar

Bedeni Hasar dosyaları için;

Vefat Halinde

 • Otopsi raporu (aslı veya onaylısı)
 • Aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı)
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir resmî belge
 • Hak sahibine ait IBAN NO, Sürekli Sakatlık Halinde 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
 • Hak sahibine ait TCKN Kaza raporu (polis veya jandarma zaptı/ Islak imzalı)
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Hak sahibine ait IBAN NO,

 

Bedeni Hasar dosyaları için;

Vefat Halinde

 • Otopsi raporu (aslı veya onaylısı)
 • Aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı)
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Vefat eden kişinin gelir durumunu gösterir resmî belge
 • Hak sahibine ait IBAN NO,

Sürekli Sakatlık Halinde

 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
 • Hak sahibine ait TCKN
 • Kaza raporu (polis veya jandarma zaptı/ Islak imzalı)
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Hak sahibine ait IBAN NO,

MASAK EVRAKLARI (185.000TL ÜZERİ)

Gerçek kişilerde; 

 • Kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
 • Tüzel kişilerde;
 • Ticaret sicil gazetesi 
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

MASAK EVRAKLARI (185.000TL ÜZERİ)

Gerçek kişilerde;

 • Kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişilerde;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri 
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin kimlik fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Acente Bul
Magdeburger Sigorta