0850 808 26 24

Özel Sağlık Sigortası, özel hastanelerde sağlık hizmetlerinden en avantajlı şekilde faydalanmanızı amaçlar. Tedavi sırasında kullanılan tetkik ve tedavi yöntemleri poliçe kapsamında belirtilen limitler dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanırken, poliçeniz kapsamında faydalanacağınız sağlık hizmetleri  “yatarak tedavi teminatı” ve “ayakta tedavi teminatı” şeklinde kategorize edilebilir. 

Tüm sağlık sigortası poliçelerinde olduğu gibi Magdeburger Özel Sağlık Sigortası'nda da bekleme süresi bulunmaktadır. Bekleme süresi 12 aydır. Detaylar için poliçe özel şartlarını inceleyebilirsiniz.

Magdeburger Sigorta’da Kesintisiz 3 yıl boyunca sigortanızın devam etmesi halinde, 3 yıl sonunda sağlık durumunuz esas alınarak Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. Ömür Boyu Yenileme Garantisine hak kazandığınız tarihten sonradan ortaya çıkan hastalıklar için ek prim uygulanmadan ve teminat kapsamınız daralmadan yaşamınız boyunca Magdeburger güvencesinden faydalanmaya devam edebilirsiniz.

Acente Bul
Magdeburger Sigorta