0850 808 26 24

DASK, yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür. Beklenmedik bir deprem sonucunda konut ve binalarda oluşan hasarın giderilmesi için poliçede yer alan kriterler dahilinde sizlere avantajlar sunar. Zorunlu Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarı gidermek için yasal bir zorunluluktan daha fazlasıdır.

DASK olarak da bilinen zorunlu deprem sigortası, bir deprem sonucu meydana gelen zararlara karşı önlem olarak yaptırılan bir sigorta çeşididir. Türkiye’nin deprem bölgesinde olması nedeniyle devletin aldığı karar gereği deprem sigortası yaptırmak zorunludur. Zorunlu deprem sigortası; deprem ve deprem sonrasında oluşan yangın, tsunami ve heyelan gibi doğal afetlerin neden olduğu maddi zararları, poliçede geçerli kriterler çerçevesinde karşılar.

Zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırmak için en yakın Magdeburger sigorta acentesine veya banka şubesine giderek gerekli belgeler ile sigortanızı yaptırmanız mümkün.

Zorunlu deprem sigortasının temel amacı deprem ve doğal afetler sonrasında oluşabilecek zararları karşılamaktır. Bu nedenle DASK, bir zorunluluktan çok bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Deprem riski yüksek bir ülkede yaşadığımız için 587 sayılı kanun hükmünde bina sahipleri mutlaka zorunlu deprem sigortası yaptırmalıdır. Ayrıca herhangi bir deprem sonucunda oluşan

Acente Bul
Magdeburger Sigorta