0850 808 26 24
Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Bilmeniz Gerekenler

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik anda karşılaşabileceğiniz risklere karşı sizi güvence altına alan sigorta türüdür. Beklenmedik kazaların yanı sıra deprem, sel gibi doğal afetlere karşı da sizi teminat altına alır.

Magdeburger Ferdi Kaza Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin beklenmedik kazalar sonucu uğrayacağı zararları karşısında sizi güvenceye alır ve bu tür durumlarda yanınızda olur. 

Bu yazımızda Ferdi Kaza Sigortası nedir? Bilmeniz gerekenleri detaylı bir şekilde sizler ile paylaşacağız.

Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?

 • Ferdi kaza sigortası, iradeniz dışında oluşan herhangi bir kaza sonucunda yaralanmanız, sakatlanmanız veya ölmeniz durumunda sizi ya da yakınlarınızı güvence altına alan bir sigorta çeşididir.
 • Ferdi kaza sigortası ile kendiniz ve ailenizin geleceğini güvenceye alabilirsiniz. Günlük hayatımızda birçok riskli durumla karşılaşabilirsiniz.
 • Ferdi kaza sigortası ile istenmeyen ve beklenmedik durumlar göz önüne alınarak hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz.
 • Ferdi kaza sigortası yaptırarak, kazalar sonucu ölüm ve kalıcı sakatlık gibi tüm olumsuz sonuçları azaltabilirsiniz. Ayrıca vefat durumunda da geride kalan aileleri hayatta tutmak için ihtiyaç duyduğunuz finansal güvenceye kadar pek çok mali mali desteği edinebilirsiniz.
 • Ferdi kaza sigortası ile kaza sonrası ölüm değil, aynı zamanda tam veya kısmi maluliyet, geçici işsizlik vb. mali risk koruması alarak hayatınızı mahvedecek bir kazanın önüne de geçebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortasının ana teminatları, kaza sonucu sürekli sakatlık ve kaza sonucu vefat teminatıdır. Bunun yanı sıra dilerseniz ilave prim ödeyerek de poliçenize ek teminat talebinde bulunabilirsiniz. Ek teminatlar; gündelik tazminat, sel, deprem, yanardağ püskürtmesi, yer kayması ve kaza sonucu tedavi masrafları teminatı gibi tazminatlardır.

Sigorta süresi boyunca harici ve ani bir kaza yaşamanız halinde poliçenizde belirtilen teminat limitlerine kadar kendinizi güvenceye alabilirsiniz. Ani ve harici kaza kavramları, beklenmedik bir kaza ortaya çıkması durumunda sigorta şartlarının uygulanabileceği anlamına gelir.

1.Ölüm Teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

2.Sürekli Sakatlık Teminatı

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucunda sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, sigorta bedeli genel şartlarda yazılı münderiç nispetler dahilinde kendisine ödenir.

3.Tedavi Masrafları Teminatı

 • Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur.
 • Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır.
 • Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla mesul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.

Öneri İçerik: Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Tutulur?

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsamaz?

Ferdi Kaza Sigortasını kapsayan durumlar denildiğinde günlük hayatınızda başınıza gelebilecek olumsuz durumları ele alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Ferdi Kaza Sigortası’nın kapsamı dışında pek çok durum bulunmaktadır. Bu durumlardan birisi de farklı ve adrenalin dolu sporlardır. Bu spor türlerine; Serbest atlayış, kış sporları, mağara dalışı veya rafting sporlarını örnek verebiliriz. Ayrıca sözleşmenizde özel şartlar bulunmadığı ve aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki durumlar poliçe kapsamında değildir:

 • Kar ve buz üzerinde yapılan sporlar.
 • Boks, eskrim ve tehlike arz eden tüm sporlar.
 • Yolcu olmadığınız takdirde, havada yapılan sporlarda başınıza gelebilecek olumsuz durumlar.
 • Kuvvet ve güç gerektiren sporları yaparken, başınıza gelebilecek durumlar.
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanımı sırasında oluşan kazalar.

Öneri İçerik: Kasko Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Ferdi kaza sigortası fiyatları hesaplanırken, sigortalı olan kişinin yaşı ve yer aldığı meslek grubu gibi detaylar da hesaplama sürecinde ele alınır. Belli kriterler kapsamında belirlenen ferdi kaza sigortası bedeli poliçelere göre değişiklik gösterebilir. Poliçe içerisinde yer alan ödenecek tazminatın miktarı da önceden taraflar arasında karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak belirlenebilir. Tüm bu etkenler ele alınarak Ferdi Kaza Sigortası hesaplanır.

Magdeburger Sigorta olarak bu yazımızda Ferdi Kaza Sigortası nedir hakkında bilinmesi gereken kriterleri sizler için düzenledik. Sigorta poliçelerimiz hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya iletişim kanallarımız üzerinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Acente Bul
Magdeburger Sigorta