Nakliyat Emtea Sigortası

ACENTE BUL

Emteanın bir yerden bir yere denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu vasıtaları ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Emtea sigortası ile:

- Taşınan yük teminat altına alınır.
- Sigortalı, malın sahibidir.
- Emtea sigortaları sefer esasına dayanmaktadır.
- Emtea sigortaları süreli poliçeler değildir.

- Orijinal I.C.C.”A” /I.C.C.”Air” klozunda yazılı şartlar ile taşınan yükü, aşağıda belirtilen bazı istisnalar dışında teminat altına alır:
- Sigortalının Kasti Hareketleri Sonucu Oluşan Hasarlar,
- Malın Kendi Bünyesinde Meydana Gelen Hasarlar (Ayb- i Zati),
- Yakın Sebebi Gecikme Olan Hasarlar (Temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından  kaynaklansa bile),
- Aşınma ve yıpranma,
- Ambalaj yetersizliği veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun ya da istifleme hatalarının neden olduğu hasarlar ,
- Kullanan herhangi bir aracın yüke ve sefere elverişsizliği ,
- Harp ve Grev Rizikoları (ek teminat olarak alınabilir)

- Bir kaza (çarpma, çarpışma, devrilme) sonucu  taşınan yüke gelebilecek zararları teminat altına alır. Kaza sonucu olmayan kısmi hasarlar ile hırsızlık rizikoları teminat haricidir.
- Institute Cargo Clauses C.-Kamyon Klozu Hükümleri, Demiryolu Klozu Hükümleri ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.

- Taşımayı yapan aracın ve malın gerçek ya da hükmi olarak tam zayi olmasını kapsar.


Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların,kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta eder.

Kamyon Klozu
İşbu sigorta; poliçede yazılı genel ve özel şartlar çerçevesinde, kamyon/TIR veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan 3. şahıslara ait yükün uğrayacağı zıya ve hasarlar sonucu sigortalı taşıyıcıya düşebilecek hukuki mali sorumluluğu teminat altına alır.
Tam Ziya
Tam Ziya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.


Sigortalı yatın seyir halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek Risklerin teminat altına alındığı sigortalardır.

Yat Sigortaları teminatları;

1)Institute Yacht Clause (1.1.85)(Cl.328) – Geniş Teminat

    Teminat verilen başlıca rizikolar;
  • Deniz vb.seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. Rizikolar
  • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
  • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır. İstisnalar:

    • Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması. Ana geminin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş gemi botu Gemi oturmadıkça,çatışmadıkça veya sudan başka [buz dahil] her hangi görünür cisme çarpmadıkça yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora edilmişken patlaması .

Yarış Riskleri
Kişisel Eşyalar
Tüketilebilir gereçler[levazım], balık takımı veya demir ve zincirler Herhangi bir kaza olmadıkça kaplamalar veya oradaki onarım Yapım hatasını düzeltmek için yapılan masraflar
2)Tam Ziya (Total Loss Only) – Dar Teminat Yatın gerçek ya da hükmi olarak tamamen ziya olması hallerini kapsamaktadır.

Emtea Nakliyat Poliçesi Genel Şartları için tıklayınız.