0850 808 26 24

ETKİNLİK SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Magdeburger Sigorta A.Ş. (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Şirket, Kanun ve ikincil düzenlemelerine uyumluluk konusunda azami özen göstermektedir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

HUKUKİ SEBEBİ

Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, e-posta, telefon

  • Etkinlik ve organizasyonlar konusunda duyuru ve tanıtımların yapılması
  • Hediye ve promosyonların dağıtımı ve kazanan kişilerle iletişime geçilmesi

Açık Rıza

 

  • Organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi
  • Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Söz konusu kişisel verileriniz, internet sitesi, uygulamalar, sosyal medya hesapları gibi elektronik ortamda otomatik yollar ile toplanmaktadır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIM DURUMU

Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz organizasyon sahibi kuruluş, hediye gönderimi için destek alınan tedarikçi ve kargo şirketleri ile şirket, düzenleyici idari otoritelere aktarılabilecektir. Ayrıca kazanan kişilere ilişkin uygulamalarımızda, sosyal medya hesaplarımızda, internet sitemizde kamuya açık paylaşım yapılabilecektir.

  1.  İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un aşağıda belirtilen ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle bize iletebilirsiniz:

Kişisel verilerinize ilişkin talepleri Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 K:12 Ümraniye/ İstanbul adresine elden, posta veya noter yoluyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” uyarınca sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresi aracılığıyla da talebinizi iletebilirsiniz.

Acente Bul
Magdeburger Sigorta